8 Aralık 2023 Cuma

El-Bari

 فَتُوبُٓوا اِلٰى بَارِئِكُمْ

Bârinize tevbe ediniz…

Bakara 54 7 Aralık 2020 Pazartesi

Vecize...


Hakikatin önündeki en büyük perde, insanoğlunun kendidir. Sucu başka tarafa atması da dekorudur, dekoru.Not:


15 Kasım 2020 Pazar

Vecize..

 Kimseye kendisini mahrum ettiği bir hikmeti veremezsin. Ferdin kendinden esirgediği hikmeti feriştahı gelse veremez. 

14 Kasım 2020 Cumartesi

En büyük hazinelerimiz zaaflarımızın ve kusurlarımızın altında gizlidir.

    


Doğru kararlar terakki ettirirken hatalı kararlar ise tekamül ettirir. İsabetli kararlar neşelere gebeyken; hatalı kararlar telafi fırsatı bahşeder ve telafi feraseti tetikler. Basiret öğrenerek terakkiye, feraset anlayarak tekamüle yoldur.


5 Ekim 2020 Pazartesi


Tuzdan daha zararlı nedir bilir misin insan gözüne?

Öfke...


KZ


3 Ekim 2020 Cumartesi

Vecize


 İnsan, kemâlatı nisbetinde görür ve sever.


KZ

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Şirinlerde bulamadık cennât

Nebi agûşunda bulduk ferhât

Leyley-i Berât kavuştu necât

Cümleye temâm oldu şefaât


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Rahmi Rahmanda eyledik idrâk

Sensin sen ey nur saçan mişkât

Dilbaz değilem bendeki feryâd

Usûle sığmaz gönlümde ızdırâb


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


KZ