Kaptanın Hoşlandığı Sözler

"Eşya zıttıyla bilinir."


"Kainat insanın, insan da Allah'ın aynasıdır." LF


"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim" Muhammed İkbal


"Hiç bir şey yapmadan, yalnızca farkında olarak gerçekleş."


"Başlangıçta sadece söz vardı." Platon


"Eşyalar her ne kadar zahiren -görüntüde- birbirlerine bağlı iseler de hemen hepsi aslında Allah’ın kudretine bağlıdırlar" Gazali


"Kainat hakikatin zahiridir. Hakikat ise kainatın batınıdır." Gazali


"Eşya Tanrının en zahir halidir." Gazali


"..Sen canımın içindesin, canımsa senden habersiz...Dünya seninle dolu, dünya senden habersiz... Gönlüm, canım nasıl bulsun seni? Çünkü sen.. Tümüyle gönüldesin...Gönülse senden habersiz..." Mevlana


"Aşka yanmalı can dediğin ya canan olmalı; ya da canını almalı yar diyemezsin ki herkese;içindeki yaran olmalı...herkesin de bir yüreği vardır amma yürek dediğin bir başka yanmalı!" MEVLANA


"Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı,ateşde." Mevlana


"Ey Gönül! Bir âlimin sohbeti yaralı kalpleri tedavi eder, fakat bir ârifin sohbeti ise ölmüş kalpleri diriltir.."


“İnançsız bir astronom delidir.” Edward Young


"Durmaksızın akan bir suyun karşısında hangi kaya sağlam kalabilir? "


"Eskinin üzerine yeni konulmaz. Eskiden kurtulmayan yeniyi inşa edemez. İnsanı yıpratan alışkanlıklarıdır."


"En kötü anda bile kalbinizi ferah tutun, çünkü kurtuluş sadece ferah kalplere gelir."


"Sana verilenlerden ayrıl ki, gerçekte sana ait olanlara kavuşabilesin. Her insan kendi servetini kendi yapmak zorundadır. Başkasının serveti ile gelen mutluluğun tadı iyi değildir"


"Bir insan kendini iyileştiremezse kimse onu iyileştiremez. Düşen bir insana yardım edecek tek bir insan vardır. O da içinde ki diğer kendisidir"


"Sadece kendi kurtuluşunu arayanları bekleyen, tek şey yalnızlıktır"


"Çamura attığınız altın artık başkasının olmuştur, oradan alamazsınız, almaya kalktığınızda ise çamura bulanırsınız."


"Elinde bir hiç ile saldıranlar saldırdıkları yerden mutlaka bir parça koparırlar."


"Bir insanın sabrı ancak ahmaklar ve deliler arasında sınanır."


"Ancak sabrederek, olanın ardında ki perdenin yırtılmasını görebiliriz."


"Minnet borcu kadar ağır bir yük yoktur."


"Unutmayın en büyük darbeyi size sadık olanlar vurur. Çünkü onlar duygusaldır. Ve onlara haksızlık yaptığını düşündüklerinde sizi yok etmekten çekinmezler.  Ve hatta bunu hak olarak görürler."


"Hiçbir şey çocukken sahip olduklarımız kadar değerli değildir."


"Kalp işleri tanrının işleridir ve sizi sevmeleri için insanları zorlamayın."


"Dostlarımızı küçülmesi bizleri de küçültür. Zor zamanlarda dostlara karşı sabırlı olmak bir yücelik meziyetidir."


"Doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir; sadece doğru sevilmeye değerdir." Boileau


"Ciddi olaylar, zaman-dışıdır, ya yakın geçmişin gelecekten kopukmuş gibi görünmesinden, ya da bu olayları oluşturan parçaların ardışık görünmemesinden" Borges


"Yunanlıların bildiği gibi hepimiz bir düşün gölgeleriyiz." Borges


"Öteki tanrıların arkasına gizlenmiş yüzü belirsiz tanrıyı gördüm. Bir tek esenliği oluşturan sonsuz süreçler gördüm. " Borges


"Geçmiş zaman bellekte sürer gider. " Borges


"Elli yaşından sonra bütün değişiklikler insana zamanın geçtiğini gösteren iğrenç simgeler gibi gelir. " Borges


"İnsanlar onlara ne söylediğinizi unutabilirler. İnsanlar onlara ne yaptığınızı da unutabilirler. Ama insanlar, onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar."


"Görünüşünüz, yalnızca kalpten bakabildiğinizde berraklaşır. Dışarı bakanlar düş kurar, içe bakanlar uyanış yaşar." Carl Gustav Jung
"Yaşayan canlıların güzellikleri içerdikleri atomdan değildir. Atomların bir araya geliş biçimindedir." Carl Sagan