5 Ekim 2020 Pazartesi


Tuzdan daha zararlı nedir bilir misin insan gözüne?

Öfke...


KZ


3 Ekim 2020 Cumartesi

Vecize


 İnsan, kemâlatı nisbetinde görür ve sever.


KZ

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Şirinlerde bulamadık cennât

Nebi agûşunda bulduk ferhât

Leyley-i Berât kavuştu necât

Cümleye temâm oldu şefaât


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


Rahmi Rahmanda eyledik idrâk

Sensin sen ey nur saçan mişkât

Dilbaz değilem bendeki feryâd

Usûle sığmaz gönlümde ızdırâb


Yâ Nebiyallâh Yâ Resûlallâh

Nazar kıl bize Yâ Habiballâh


KZ

2 Ekim 2020 Cuma

Vecize


İnsanlara açık olmayan bir yüreğin alemlerin Rabbi olana açık olması nasıl düşünülebilir? Vahyin tecellî mahallerinden en ziyadesi mahluk değil mi?

KZ


Nay...


Biri âdî kamış diğeri şeker kamışı, hiç bir olur mu? Biri tatsız diğeri şeker gibi..

Lakin şunu da unutma! âdî kamışı bir oyan olursa şekerden daha kalıcı bal gibi tatlar (nağmeler) çıkar ondan.

KZ

1 Ekim 2020 Perşembe

İnsan ve Tanrı Arbedesi

İnsanoğlu Tanrı’ya ulaşacağına, kendisine ulaşan bir tanrı istedi. Çünkü kendine hizmet edecek hizmetçi bir tanrı kavramı diğerinden daha cazipti. İşler istediği gibi gitmediğinde ise kızacağı ve suçlayacağı bir hizmetçi tanrı mevcut oldu. 

KZ