Kaptanın Duaları

Allahım bizleri niyet hususunda nasipli kil, bizleri ilim hususunda nasipli kıl, bizleri Salih amel hususunda nasipli kıl, bizleri söylediklerimiz hususunda nasipli kıl, bizleri irfan hususunda nasipli kıl, bizleri aşk hususunda nasipli kıl, bizleri edeb hususunda nasipli kıl. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizleri dinine sabitkadem kıl, bizler kusurluyuz önce kusurlarımızı fark edecek idrak, sonra da bağışlanmamız için fırsatları değerlendirmeyi nasip et. Ey Âlemlerin Rabbi Allahımız, sana olan bu yolculuğumuzda bizi gaflete düşürme, zan zulmetinden ve meçhul-i ilaha tapmaktan sana sığınırız, bizleri Hafız ismi şerifinle ve dahi bizlerle paylaştığın Mü'min ismi şerifinin izzetine muhafaza eyle.
Rabbim bizlere darlık, dar açılık, dar görüşlülük, dar fikirlilik, dar rızıklılık verme, Ümmet-i Muhammedi nifaka düşürme, gönüllerini öyle genişlet ki tüm evrenle ünsiyet edebilsinler...
Ey Subhanım Allah, bizleri kemale erdir, yolumuzu kolay eyle, her hakikati olduğu gibi kabul ve kavramayı bize nasip et. Bizleri nefsimizle baş başa bırakma, her zerremizi nurunla nurlandır, daha istemesini bile bilemediğimiz hayrımıza ne kadar dua varsa günahsız kulların hürmetine, başlarımızın tacı, gönüllerimizin yegâne ilacı Habibin Muhammed Mustafa hürmetine dualarımızı kabul buyur.
Ey Semii ey işitmeyi bizlere sunan, ey gönlümüzden geçenden haberdar olan ey Habir, bizlere bildirilen isimlerinle veya bilemediğimiz senin katında kutsal isimlerinle sana yalvarıyoruz, Kapındayız al bizi içeri. Mağfiretine geldik bağışla bizleri. Biliyorsun ki şeytan senin de bizim de düşmanımızdır, bizi affedersen ona büyük bir zarar verirsin, bizleri bağışla ki senin mağfiretinin ölçülemeyecek kadar geniş olduğunu görelim...
Rabbim bizi dünyada zikrinden, ahirette affından, cennette de cemalinden mahrum etme, çünkü bunlar ancak seninle güzel olur. Âmin. Ey tüm isteklerin son amacı! Senden isterim. Ey tüm önemli ihtiyaçların merkezi! Senden umarım.
---
Rabbim bizler çokça bağışlanma dileyen kullarından eyle. Her dem, her lahza seni anan kulların arasına ilhak eyle. Şu Ramazan-i şerif hürmetine bugün ve bugünden sonra edeceğimiz tüm duaları hayreyle ve kabul buyur Allahım. 
Bize gerçeği görme basireti ihsan eyle. O gerçeğe istikrarlı olmayı ve istikametten hiç şaşmayacak irade ihsan eyle,  bizi ebrarlara( ölmeden önce ölenler) kat, ulul elbab (hakiki derviş ) olalım Rabbim yakarışlarımız sanadır. Sen bizim dualarımıza ve sair ibadetlerimize muhtaç değilsin biziz muhtaç olan. Sen âlemlerin Rabbi Allahsın ancak sana kulluk etmemizi ve ancak senden istememizi istedin yönelişimiz sadece ve sadece sanadır. 
Subhanım Allah, bizleri kendi nefislerimizle yalnız bırakma. Seninle sevinen, seninle dolan, seninle boşalan, seninle hüzünlenen hâsılı yaptığımız ve yapacağımız her amel ve fiilde senle olan kullarından yaz bizi.  Seninle olma coşkusunu hiçbir niyet, hiçbir fikir, hiçbir amel veya fiil bozamasın.
Rabbim huzurumuzu bozmak isteyen iç ve dış düşmanlarımızı da  hidayete erdir şayet böyle bir niyetleri yoksa Kahhar ism-i şerifinle kahreyle. Habib-i Ekrem’inin, Hatem-ul Enbiyanın, İnsanlığı gafletten kurtaran tek önderin, Muhammed Mustafa'nın hörmetine, izzetine, şerefine, kıymetine, muhabbetine dualarımızı fetekabbela bikabulin sırrına an karibuzzamanda ilhak eyleyip  icabet eyle Rabbim. 
Ey her şeyi yaratıp emrinde tutan, ey izni olmadan en ufak bir zerrenin bile hareket edemeyeceği Allah, hükmün ve mülkün yegâne sahibi, sana talibiz boş çevirme bizi dergâh-i izzetinden. İnsan olmamızı, katında kutlu olmamızı, cemalini görmeyi, hükmüne bağla, her birimizi  layıkıyla birer Muhammedi kıl. Âmin.
---
Rabbim sen bizi beşer olarak halkettin muradımız insan olabilmek. Beşeriyetten insaniyet makamına geçirecek olan köprüye de sırat dedin. Bu sırat köprüsü de ancak edep ile geçildiğini bildirdin. Bizleri nezaket-i Muhammediye ile ahlaklandır ki sırat köprüsünü bir çırpıda geçebilelim.  O güzeller güzeli Ahmed'in hürmetine onun nezahatini bizlere şiar edindir. Nezafetiyle bizleri nezafetlendir. lütf-u keremiyle keremlendir. Onun adaletiyle adaletlendir. Hâsılı Onun ahlakıyla ahlaklandır ki bu geçiş bizlere kolay gelsin. 
Ey âlemlerin yüce Rabbi Allah, ey istek ve arzuların son mercii ve ilk mebdei, niyetlerini halis, sözlerini sadık, amellerini de salih kıldığın kulların zümresine bizleri ilhak eyle.
Ey Allahım nefsine tapan, benlik putunu ilah edinenlerden kılma bizi, onların aldanışları aldanışların en vahimi, sen düşürme bizi beşeriyetten de aşağı derekelere. Yoksa halimiz nice olur. Ey Rabbim günahlarımızı bağışla hiçbir hayırda bize darlık yaşatma. 
Sen erhamurrahiminsin yoktur senden başka ilah...
---
Ey Subhanım Allah bizleri bilip bilmeden yaptığımız yargılarımızdan kurtar. Haklı veya haksız yargılarımızdan da kurtar, yargılayarak kendimizden uzaklaştırdıklarımızla aramızı düzelt. Ey âlemlerin ilahı ey hükmün yegâne sahibi, ey yargıçların yargıcı, ey hâkimlerin hâkimi, bizleri hükmüne rıza gösteren kullarından yaz. Cemal-i Mutlak olan Rabbim, hiç bir kötülüğün, hiç bir şerrin mutlak olmadığını bizlere bildirdin. Her şerrin ve musibetin bir hayra vesile olduğunu söyledin.
Ey Subhanım Allah, su-i zandan sana sığınıyoruz. Hem kedimiz için yapılanından hem de başkaları için yaptıklarımızdan, bilerek bilmeyerek işlediğimiz her türlü fena düşünceden, fena fiilden, fena amelden, fena bakıştan, fena dilekten, fena arzulardan ve fenalıktan sana sığınıyoruz. Bizleri her türlü fenalıktan azat eyle Rabbim.
Cehaletimiz yüzünden fenalıkta sabitkadem kılıyoruz, inat diretiyoruz. Sen bizleri aydınlat zulmün ve her türlü karanlığın şerrinden sana yöneliyoruz. Nefsimizi terbiye ederek cehaletimizden aydınlığa yönelmek istiyoruz. Sen bizim bu niyetimizi El Hafız ismi şerifinle muhafaza eyle Rabbim. Fenalığa olan takıntımızdan bizleri kurtar. Her birimizi bir diğerimizle ünsiyet ettir, aramızda fesatlık, nifaklık çıkarma Ya Rabbim. Gönlümüzü öyle bir genişlet ki tüm kulların ve tüm mahlûkatla barışık yaşayabilelim.  YA ERHAMURRAHİMİN sen ümmet- Muhammedi dirlik, birlik ve düzen içinde sabitkadem kıl. Habib-i Ekrem’ine layık olalım. O mübarek insanı, gafletle yaptıklarımız yüzünden hiç bir üzüntüye, sıkıntıya dücar etmeyelim. Gayretullaha, dokunacak, buracak her türlü fenalıktan yine sana sığınıyoruz. Sen bizleri mübarek gecelerin hürmetine, ağzı dualı kulların hürmetine, âşıkların, edepli kulların hürmetine, ariflerin hürmetine, âlimlerin hürmetine, sadıkların, şehitlerin, ebrarların, salihlerin ve dahi enbiyanın, evliyanın hürmetine dua, niyaz ve yakarışlarımızı boş çevirme Rabbim. AMİN...
---
Subhanım Allah, insanların insanlara beş itibardan dolayı yöneldiğini gördük.  Güzellik, para, makam, ilim bu dört itibarın dördü de sıfattır. Birini, ha maddi zenginliğinden, ha fiziksel güzelliğinden, ha ilminden dolayı sev. Hepsi aynı. Ey Allahım bizi zata yönlendir ki zatını zatta bulalım. İlim hakikatin kalpteki suretidir. Suretlerden siretlere yol aldır bizleri. Bu engin denizlerde yolumuzu sen aydınlat Allahım. İlim, irfan denizlerini aşıp aşkın ile yanalım. Onunla da kifayet bulmayıp edeplenelim, kıvama gelelim. Rabbim kimse bize bizde olmayanı veremez, anlatamaz ve dahi gösteremez. Sen bizde olanı bize göster, anlat ve ver ki adam akıllı sana yönelerek istikamet üzre yaşayabilelim. Ey Rabbim Subhanım Allah, Habib-Kibriyan için "Onun gözü ne aştı ne de şaştı" buyurdun bizim gözümüzü de senden başkasına ne aşırt ne de şaşırt. Ayaklarımızı din-i mubin-i İslamda sabitkadem kıl.
Gönlümüzü genişlet Rabbim, darlık yaşatma bizlere. Ey mülkün yegâne sahibi, bu yalvarıp yakarışlarımızı, niyazlarımızı ve istediklerimizi hayırlısıyla hükme bağla. 
Dualarımızı Arafat'taki huccacın, Kur'an hıfzıyla alakadar olan huffazın, katında bizim bilemediğimiz sence malum, bizce meçhul gariplerin hürmetine, Âlimlerin, ariflerin, sadıkların, salihlerin, şehitlerin, evliya-i kiramın, enbiya efendilerimizin hürmetine, izzetine, şerefine, keremine kabul buyur. Âmin...
Ey Subhanım Allah, bizleri cami duvarına tapınmaktan kurtar, sahte benliklerimizden kurtar da seninle konuşmanın şerefine erelim. Âmin...
---
Ey Subhanım Allah,
Senden bana gelip seni şikâyet edenden,
Senden bana gelip beni şikâyet edenden,
Senden bana gelip cümlesini şikâyet edenden,
Benden sana gidip seni şikâyet edenden,
Benden sana gidip beni şikâyet edenden,
Benden bana gelip beni şikâyet edenden,
Sana sığınırım. Âmin. Sen beni hakkıyla bilensin Rabbim...


---
Mal verdiğin zaman saadetimi,
Kuvvet verdiğin zaman aklımı,
İktidar verdiğin zaman basiretimi,
Güzellik verdiğin zaman iffetimi,
Zorluk verdiğin zaman sabrımı,
Benden alma Ya Rabbim!
(Bektaşi yakarışı)
---
Bazen Allah'tan dua ederken 'Allah'ım hakkımda hayırlıysa ver' diyoruz, sonra hakkımızda hayır olanı verdiğinde biz beğenmiyoruz. Hz. Ali şöyle dua yapardı: 'Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle...'' Amin…
Ey Subhanım Allah, istemesini irade eden, istemesini bilen, bilmesini de isteyen kullardan eyle bizleri. Bizleri bu dünya hayatında El-Melik ismi Şerifinle muttasıf olanlardan kıl ki kendimize nasıl malik olmamız gerektiğini öğrenelim. Bizi Malikin(cehennemin baş meleği) ellerine bırakma ey her şeyin hikmetini bilen Allah. Hikmeti bize Kur’an-ı Mu’ciz ul-Beyanında bir işin evvelini, ahirini, görünenini görünmeyenini ‘bi külli şeyin aliym’ olarak idrak etmek olarak bildirdin. Yaptığımız, yapacağımız tüm işlerin bidayetini,  nihayetini,  zahirini,  batınını bizlere bildir Rabbim. Âmin…
Rabbim bizlere istemeyi nasip kıldığın için, istemesini bildiğimiz için ve dualarımıza icabet edeceğini bildirdiğin için, hamd olsun. Âmin.

5 yorum: